Szerzői jogi nyilatkozat

 

Szerzői jogi nyilatkozat

Azzal, hogy belép a www.fogyasztasmonitor.hu weboldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem:

A www.fogyasztasmonitor.hu weboldalon található tartalom a PRENERGIA Első Magyar Villamosenergia Ipari Kommunikációs Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: Budapest, Ugron Gábor utca 28., cégjegyzékszám: Cg.01-09-678016 adószám: 11814137-2-43.) – továbbiakban: Szolgáltató – szellemi tulajdonát képezi.

A Szolgáltató fenntart minden, a honlap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program vagy más hasonló részének) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára vagy más egyéb módon történő közzétételére.

A Szolgáltató oldalai szerzői jogvédelem alatt állnak. Tilos a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a lap tartalmát – részben vagy egészben – nyilvánossághoz újraközvetíteni.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket vonhat maga után. A Szolgáltató követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A www.fogyasztasmonitor.hu domainnév, valamint az „FogyasztasMonitor” név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a Szolgáltató előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A Szolgáltató honlapján lévő fotók szerzői jogvédelem alatt állnak, tilos azokat akár eredeti, akár módosított formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

A Szolgáltató a felhasználók által létrehozott közösséget üzemelteti, kezeli. A felhasználók által a Szolgáltató oldalain megadott, feltöltött vagy más hasonló módon tárolt adataikért, tartalmaikért, az adatok és tartalmak valóságáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Az így esetlegesen keletkező károkért a Szolgáltató kártérítési felelősséggel nem tartozik.

A Szolgáltató semmilyen esetben sem tehetők felelőssé a szolgáltatások keretei között elérhető információk használatából vagy végrehajtásából, vagy azzal kapcsolatban keletkező bármiféle speciális, közvetlen vagy közvetett kárért.

Az itt nem szabályozott kérdésekről a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. Törvény rendelkezik.

2009.10.18 - Budapest